กิจกรรม อบรมให้ความรู้และพัฒนาด้านอาหาร ให้กับร้านที่เข้าร่วมโครงการ 5 ร้าน
กิจกรรม อบรมให้ความรู้และพัฒนาด้านอาหาร ให้กับร้านที่เข้าร่วมโครงการ 5 ร้าน

สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน

อ่านต่อ
มทร.ตรัง ต่อยอดงานวิจัยสำเร็จเลี้ยงหอยนางรมคอนโดเพื่อเพิ่มผลผลิต
มทร.ตรัง ต่อยอดงานวิจัยสำเร็จเลี้ยงหอยนางรมคอนโดเพื่อเพิ่มผลผลิต

เปลี่ยนวิธีเลี้ยงหอยนางรมแบบดั้งเดิม สู่การเลี้ยงในตะกร้าตะแกรงคอนโด 3 ชั้น เพื่อเพิ่มผลผลิตได้มากกว่า 7-8 เท่าตัว

อ่านต่อ