ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการวัสดุเหลือทิ้งในชุมชนอย่าง ยั่งยืน
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการวัสดุเหลือทิ้งในชุมชนอย่าง ยั่งยืน
นวัตกรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน

ที่ตั้ง: ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

นักวิจัย: เกสรา เพชรกระจ่าง

รายละเอียด
นวัตกรรมเครื่องอัดน้ำตาลโตนดผงอัดแท่ง
นวัตกรรมเครื่องอัดน้ำตาลโตนดผงอัดแท่ง
นวัตกรรมเครื่องจักรทางการเกษตร

ที่ตั้ง: วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองฉนวน

นักวิจัย: จรัญ ธรรมใจ

รายละเอียด
นวัตกรรมเครื่องอบแห้งระบบฮีทปั๊มร่วมพลังงานแสงอาทิตย์ (ต.ท่าหิน)
นวัตกรรมเครื่องอบแห้งระบบฮีทปั๊มร่วมพลังงานแสงอาทิตย์ (ต.ท่าหิน)
นวัตกรรมเครื่องจักรทางการเกษตร

ที่ตั้ง: วิสาหกิจชุมชนโหนดศิลป บ้านทองลัง

นักวิจัย: ฐานวิทย์ แนมใส

รายละเอียด
นวัตกรรมระบบกรองน้ำส้มสายชูหมักจากตาลโตนด (ต.รำแดง)
นวัตกรรมระบบกรองน้ำส้มสายชูหมักจากตาลโตนด (ต.รำแดง)
นวัตกรรมเครื่องจักรทางการเกษตร

ที่ตั้ง: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์วิถีวัฒนาธรรมโหนดนาไผ่คนและแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านรำแดง

นักวิจัย: สหพงศ์ สมวงศ์

รายละเอียด
ตู้ฟักไข่ไอโอที
ตู้ฟักไข่ไอโอที
นวัตกรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน

ที่ตั้ง: กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่ดำเขาหลัก

นักวิจัย: ณปภัช ช่วยชูหนู

รายละเอียด
ระบบต้มฆ่าเชื้อ อัดแก๊ส บรรจุและปิดฝาขวดเครื่องดื่ม
ระบบต้มฆ่าเชื้อ อัดแก๊ส บรรจุและปิดฝาขวดเครื่องดื่ม
นวัตกรรมเครื่องจักรทางการเกษตร

ที่ตั้ง: หมู่ที่ 6 บ้านควนขี้แรด

นักวิจัย: จรัญ ธรรมใจ

รายละเอียด
เครื่องคัดขนาดลูกเดือย
เครื่องคัดขนาดลูกเดือย
นวัตกรรมเครื่องจักรทางการเกษตร

ที่ตั้ง: สหกรณ์การเกษตรอำเภอนาโยง จ.ตรัง

นักวิจัย: จรัญ ธรรมใจ

รายละเอียด
เครื่องรีดเชือกกล้วย
เครื่องรีดเชือกกล้วย
นวัตกรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน

ที่ตั้ง: ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (ที่ทำหารกลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์เชือกกล้วย)

นักวิจัย: อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี

รายละเอียด
ตู้อบเชือกกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมร้อน
ตู้อบเชือกกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมร้อน
นวัตกรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน

ที่ตั้ง: ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (ที่ทำหารกลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์เชือกกล้วย)

นักวิจัย: อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี

รายละเอียด
ตู้อบใบจากด้วยโอโซน
ตู้อบใบจากด้วยโอโซน
นวัตกรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน

ที่ตั้ง: วิสาหกิจชุมชนจักสานก้านจากบ้านนายอดทอง

นักวิจัย: นพดล โพชกำเหนิด

รายละเอียด
ระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสียจากการเลี้ยงไก่แบบท่อไหลจากบอลลูนพีวีซี ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร
ระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสียจากการเลี้ยงไก่แบบท่อไหลจากบอลลูนพีวีซี ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร
นวัตกรรมเครื่องจักรทางการเกษตร

ที่ตั้ง: สุวรรณโณฟาร์ม

นักวิจัย: นพดล โพชกำเหนิด

รายละเอียด
ยานไร้คนขับฉีดด่นสารทางการเกษตรแปลงใหญ่
ยานไร้คนขับฉีดด่นสารทางการเกษตรแปลงใหญ่
นวัตกรรมเครื่องจักรทางการเกษตร

ที่ตั้ง: หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 6

นักวิจัย: สุภาวดี มากอ้น

รายละเอียด
การบริหารจัดการน้ำด้วยนวัตกรรม IoT
การบริหารจัดการน้ำด้วยนวัตกรรม IoT
นวัตกรรมระบบแจ้งเตือนภัย

ที่ตั้ง: ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ

นักวิจัย: ณัฐพล แก้วทอง

รายละเอียด
เตาอบหมูย่างพลังงานชีวมวล
เตาอบหมูย่างพลังงานชีวมวล
นวัตกรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน

ที่ตั้ง: กลุ่มแปรรูปหมูย่าง

นักวิจัย: สุปราณี วุ่นศรี

รายละเอียด
ระบบเลี้ยงหอยนางรมระยะกึ่งวัยรุ่นด้วยตะแกรงพลาสติกแบบเลื่อน 3 ชั้น
ระบบเลี้ยงหอยนางรมระยะกึ่งวัยรุ่นด้วยตะแกรงพลาสติกแบบเลื่อน 3 ชั้น
นวัตกรรมเครื่องจักรทางการเกษตร

ที่ตั้ง: บ้านแหลม

นักวิจัย: สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว

รายละเอียด
เครื่องกรองน้ำส้มสายชูหมักจากตาลโตนด
เครื่องกรองน้ำส้มสายชูหมักจากตาลโตนด
นวัตกรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน

ที่ตั้ง: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำส้มสายชูหมักจากตาลโตนด ตำบลรำแดง

นักวิจัย: สหพงศ์ สมวงศ์

รายละเอียด
เครื่องขึ้นรูปขนมขาไก่จากมันสำปะหลัง
เครื่องขึ้นรูปขนมขาไก่จากมันสำปะหลัง
นวัตกรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน

ที่ตั้ง: วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลอย

นักวิจัย: วรวิทย์ ศรีวิทยากูล

รายละเอียด
เครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะบรรจุอาหาร
เครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะบรรจุอาหาร
นวัตกรรมเครื่องจักรทางการเกษตร

ที่ตั้ง: วิสาหกิจชุมชนทุ่งกระบือร่วมใจพัฒนา

นักวิจัย: ชาตรี หอมเขียว

รายละเอียด
เครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนร่วมพลังงานแสงอาทิตย์
เครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนร่วมพลังงานแสงอาทิตย์
นวัตกรรมเครื่องจักรทางการเกษตร

ที่ตั้ง: วิสหกิจโหนดศิลป บ้านคลองลัง

นักวิจัย: ฐานวิทย์ แนมใส

รายละเอียด
นวัตกรรมเครื่องผ่ากะลาผลตาลโตนด
นวัตกรรมเครื่องผ่ากะลาผลตาลโตนด
นวัตกรรมเครื่องจักรทางการเกษตร

ที่ตั้ง: กลุ่มแปรรูปตาลโตนดคลองรี

นักวิจัย: วรพงค์ บุญช่วยแทน

รายละเอียด